Distributor Enquiry

Contact Person for Distributor Enquiry

StateRegional Sales Representatives
Andaman & Nicobar Islands S.K Shrivastav – 9009577725
Andhra Pradesh V. Ganesh – 9292008455
9100998830
Jayesh Shah – 8985745068
9100998828
Bhutto – 9246377052
Assam & North East Biplab Chatterjee – 7980102895
9830450200
Sanjib Paul – 8145009999
Bihar Rakesh Kumar Singh
9939191866
Mr. Sanjib Paul – 8145009999
Chattisgarh Mr. S.K Shrivastav-9009577725
Delhi Vijay Pandey – 9871226060 S.K Gujrati – 9650206653
Goa Amar Hadfadkar – 9823152136 Dinesh Raut – 8451809992
Gujarat (East & South)Rajesh Jhadhav -9974270005 S.K Shrivastav-9009577725
Gujarat (Saurastra) S.K Shrivastav-9009577725
Haryana

Sachin Garg – 7404189498

S.K Gujrati – 9650206653
Himachal Pradesh Vineet – 9857864008 S.K Gujrati – 9650206653
J&K Sanjeevan Kumar 9018292415 9858055773 S.K. Gujrati – 9650206653
JharkhandManish Kumar – 94703 90887 S.K Shrivastav-9009577725
Karnataka Nagraj 8970707007 Hiten Shah – 8880888991
Madhya Pradesh S.K Shrivastav – 9009577725
Maharashtra (Khandesh & Marathwada) Chandan Londhe -7774050378 Dinesh Raut 8451809992
Maharashtra (Mumbai, Raigarh & Konkan) Pitamber Suryawanshi- 9322025373 Dinesh Raut 8451809992
Maharashtra (Vidharbha) Chandan Londhe -7774050378 Jagdish Shah – 9421704463
Odisha Saroj Mishra – 9438511449 Ajay Mehta – 9437023771
Pune & Western Maharashtra Bhushan Chauhan – 8446724316 Dinesh Raut 8451809992
Punjab & Chandigarh Rakesh Mahendru – 8872156129 S.K Gujrati – 9650206653
Rajasthan S.K Gujrati – 9650206653 Ram Bhardwaj 9116844244 / 8209525845
Tamil Nadu Selvam – 9551698038
6379291886
Gokul Babu – 9786405750 Sunil – 9710120935
9551698050
Telengana V. Ganesh – 9292008455
9100998830
Jayesh Shah – 8985745068
9100998828
Bhutto – 9246377052
UP (East-Kanpur) Vinod Bajpai – 8004398454
7275273135
S.K Shrivastav-9009577725
UP (North-Ghaziabad) Kuldeep Sharma – 7525045971
9411837120
S.K Shrivastav-9009577725
UP (Poorvanchal-Varanasi) Awadhesh Mishra – 7839955281 S.K Shrivastav-9009577725
UP (West-Agra) Shrikant Dixit – 9368141612 / 9761000885 S.K Shrivastav-9009577725
Uttaranchal Himanshu Rajput – 9897347079 S.K Shrivastav-9009577725
Uttrakhand Amit Karnawal – 75000 06001
West Bengal (North-Siliguri) Biltu Chowdhary-9851309573 Sanjib Paul – 9007725535
8145009999
West Bengal (South-Kolkata) Rajib Bhattacharya-7044033195 Sanjib Paul – 9007725535
8145009999
West Bengal ( South- Siliguri) Rajib Bhattacharya 7044033195 Sanjib Paul – 9007725535
8145009999